فارسی | English
آخرین نوشته ها
بی گمان کسانیکه ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند باغهای فردوس جایگاه پذیرایی آنان است
۸ فروردین ۱۴۰۲

مبانی اسکن PET اسکن PETاز طریق نشان دادن و اندازه گیری میزان فعالیت متابولیک سلول های بافتی قادر است که در مورد بیماری ها بدخیم، بیماری های مغزی و قلبی اطلاعات دقیق تری را در اختیار پزشک معالج شما قرار دهد و او را در تصمیم گیری صحیح تر در مورد بیماری فعلی شما یاری […]

20 اکتبر 2015  ,  06:44  , سرويس :  اخبار, اطلاعیه ها

مبانی اسکن PET

اسکن PETاز طریق نشان دادن و اندازه گیری میزان فعالیت متابولیک سلول های بافتی قادر است که در مورد بیماری ها بدخیم، بیماری های مغزی و قلبی اطلاعات دقیق تری را در اختیار پزشک معالج شما قرار دهد و او را در تصمیم گیری صحیح تر در مورد بیماری فعلی شما یاری دهد.

مهمترین کاربرد های PET-CTدر بیماری های بدخیم، بیماری های ایسکمیک قلبی و بیماری های مغز است. PET-CTبیشترین کاربرد را در سرطان های ریه، کولون و رکتوم (روده بزرگ و انتهای آن)، لنفوم، پستان، ملانوم، مری، تومورهای سر و گردن، تیروئید، تخمدان، دهانه رحم و بیضه دارا می باشد.

کاربرد مهم دیگر PET-CTدر بیماری های قلبی است که می تواند با صحت بالا وضعیت خونرسانی دیواره قلب، زنده بودن عضله قلب و عملکرد آن را مشخص کند.  در بیماری های مغزی نیز در موارد اختلالات حافظه و آلزایمر و نیز در تعیین دقیق کانون تشنج جهت تشخیص و راهنمایی جراح (در صورت نیاز به مداخله جراحی در موارد تشنج های مقاوم به درمان) کاربرد دارد.

دستگاه PET  چگونه کار می کند؟

PETیک دستگاه پیشرفته تصویربرداری است که تفاوت های عمده ای با سایر روش های تصویربرداری رایج دارد.  برای انجام اسکن PETلازم است مقدار اندکی از یک رادیودارو که عمدتاً قند ساده  نشاندار شده با یک ماده رادیواکتیو است  به بدن شما تزریق گردد.

این دارو در بدن شما توزیع می گردد و هر کدام از بافتهای بدن بر حسب میزان فعالیت متابولیک خود آن را برداشت می کند. بافتهایی که متابولسیم بالایی دارند از جمله سلول های بدخیم و بافتهای التهابی به شدت این ماده را جذب می کند در حالیکه در  بافتهای آسیب دیده و از بین رفته از جمله در سکته های قلبی و بیماری های مغزی از جمله آلزایمر میزان برداشت قند رادیو اکتیو کاهش می یابد.

دستگاه PETقادر است از طریق ثبت تشعشعات رادیواکتیو توزیع دارو را در بدن شما ثبت کند. روش های تصویر برداری موجود از جمله CTاسکن عمدتاً بر بررسی ویژگی های آناتومیک ضایعات از جمله بزرگ شدگی، تغییر شکل غیر طبیعی بافت ها و محل دقیق درگیری استوار است در حالیکه اسکن PETخصوصیات متابولیک و عملکردی ضایعات را بررسی می کند. به همین دلیل اسکن PETدر اکثر موارد قادر است بیماری ها را قبل از اینکه تغییرات آناتومیک آن ها در CT اسکن بروز کند از طریق نشان دادن تغییرات متابولیک و عملکردی آنها بیماری را در مراحل بسیار ایتدایی تر تشخیص دهد. به علاوه زمانی که هدف بررسی پاسخ به درمان می باشد دستگاه PETقادر است بسیار زود تر از CTاسکن و یا MRIپاسخ و یا عدم پاسخ به درمان را نشان دهد.

اسکن PETقادر است از طریق یررسی میزان متابولیسم و سوخت و ساز بافت ها اطلاعاتی را در اختیار پزشک معالجتان قرار دهد که از طرق سایر روش های تصویربرداری ممکن نیست. اسکن PETدر اکثر موارد قادر است بیماری ها را قبل از اینکه تغییرات آناتومیک آن ها در CT اسکن بروز کند از طریق نشان دادن تغییرات متابولیک و عملکردی آنها بیماری را در مراحل بسیار ایتدایی تر تشخیص دهد. لذا بیماری در مراحل بسیار ابتدایی کشف می شود و احتمال پاسخ دهی به درمان بسیار افزایش می یاب. به علاوه زمانی که هدف بررسی پاسخ به درمان می باشد دستگاه PETقادر است بسیار زود تر از CTاسکن و یا MRIپاسخ و یا عدم پاسخ به درمان را نشان دهد.

منبع:سایت بخش پزشکی هسته ای فردوسدیدگاه ها :