فارسی | English
آخرین نوشته ها
بی گمان کسانیکه ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند باغهای فردوس جایگاه پذیرایی آنان است
۸ فروردین ۱۴۰۲

برپائی رویداد های خیر وجلسات نیکوکاری راه بسیارخوبی برای افزایش آگاهی مردم وخیرین از یک هدف خیر میباشد وفرصتی است برای جمع آوری کمک های مردمی و مساعدتهای نیکوکاران وهمچنین سبب افزایش اعتبار آن موسسه نیکوکاری برپاکننده در یک اجتماع بزرگتر خواهد بود لذا شایسته است تا با موفقیت آغاز گردد .

16 آگوست 2015  ,  10:31  , سرويس :  اطلاعیه ها

برپائی رویداد های خیر وجلسات نیکوکاری راه بسیارخوبی برای افزایش آگاهی مردم وخیرین از یک هدف خیر میباشد وفرصتی است برای جمع آوری کمک های مردمی و مساعدتهای نیکوکاران وهمچنین سبب افزایش اعتبار آن موسسه نیکوکاری برپاکننده در یک اجتماع بزرگتر خواهد بود لذا شایسته است تا با موفقیت آغاز گردد .
برپائی وبرگزاری یک رویداد خیر ونیکوکارانه موفق فقط با یک استراتژی خوب وخلاق وجذاب جلوه دادن امکانات موجود
از همان آغاز کار امکان پذیر است که ما قصد داریم در این مقاله به شرح ذیل به نکات مهم آن بپردازیم :
*یک رویداد نیکوکارانه چیست ومنافع حاصل از برپائی آن کدام است؟
*چگونه با یک رویداد خوب در یک موسسه نیکوکاری روبرو شویم وچگونه از اشتباهات احتمالی آن ممانعت نمائیم ؟
*چگونه بهترین افراد را برای کمیته برگزاری رویداد مورد نظر انتخاب نمائیم ؟
*چگونه مراحل برنامه ریزی اولیه رویداد نیکوکاری را انجام ودر اجرای آن منظم وموفق باشیم ؟
*چگونه یک استراتژی خوب برای جمع آوری کمک های مردمی وخیرین داشته باشیم ؟
*راههای مناسب برای بازاریابی موفق در یک رویداد نیکوکاری واستفاده از رسانه های خبری برای انتشار پیام مورد نظر ؟
*پندها واشتباهات احتمالی که در برپائی یک رویداد نیکوکاری لازم است بدانیم کدام است ؟
*چگونه اعضاء جدید انتخاب و پذیرش ونگهداری شوند وچگونه از عضویت آنها بهترین بهره برداری صورت بگیرد ؟
*در روز بزرگ ومهم چگونه میباسیت عمل کرد ؟
*چرا پیگیری امور در رویداد های نیکوکاری تا این حد مهم است وچگونه میباسیت عمل نمائیم ؟
*****************
مادر بنیاد نیکوکاری فردوس در تلاشیم تا نکات مهم واساسی برای برپائی یک رویداد نیکوکاری خوب رابرای شما اعلام نمائیم تا در رویداد های آینده خود موفق تر و موثر تر عمل نمائید.دیدگاه ها :