فارسی | English
آخرین نوشته ها
بی گمان کسانیکه ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند باغهای فردوس جایگاه پذیرایی آنان است
۹ آذر ۱۴۰۲

به نام خداوند بخشنده مهربان پایه های فلسفی می گویند که متفاوت است چنانچه از کل یا جزء شروع کنی ، آغاز از پایین غیر آغاز از بالاست و آنجا گفته دیگری است. شروع از پایه و قسمت شکسته و درهم باشد نه از رأس و کسانی که دارا و راحت هستند. تولد نیاز به […]

16 آگوست 2015  ,  10:16  , سرويس :  اطلاعیه ها

به نام خداوند بخشنده مهربان
پایه های فلسفی

می گویند که متفاوت است چنانچه از کل یا جزء شروع کنی ، آغاز از پایین غیر آغاز از بالاست و آنجا گفته دیگری است.
شروع از پایه و قسمت شکسته و درهم باشد نه از رأس و کسانی که دارا و راحت هستند.
تولد نیاز به پدیده دارد یعنی رحم زندگی …. ادعای ماندن از تولد لوله ها ، همانندسازی ، تعیین منفرد حاصل می شود.
رشد طبق سنتهای پنهان در جامعه بهتر است از رشد طبق قاعده وارد بر آن ، قاعده هایی که جامعه آن را نمی شناسد و هم خوانی با آن ندارد.
سنتهای پنهان در هستی منجر به تسهیل در ابداع اللکترونیکی امروز شده… همانا می خواهیم تأکید کنیم که سنتهای پنهان هستی همان اصل ابداع است و این چنین است که باید بر سنتهای پنهان اجتماعی اعتماد کرد.
زمین سر سبز و خرم نیاز به آبیاری مداوم دارد و ضرورت نگهداری و مراقبت از دست بازیکنان دارد و اهمیت حمایت و نگهداری آن در برابر تغییرات آب و هواست پس در این صورت بخشنده خواهد بود …. ثمره و میوه آن هر زمان به اراده خداوند خواهد بود و خداوند برای مردم ضرب المثل می آورد شاید که بیاندیشند .
به مقتضای گرفتن تصمیم و قرار درست و به جا کارها با دو عامل قوی ( مگر به طناب از سوی خداوند و طناب از سوی مردم ) به پایان می رسد ، تصمیم و قرار درست دو طناب را مجکم می سازد.
به ناچار باید از دشتهای تقسیم شده با تقسیمات زیبا نگهداری کرد در حالیکه سرسبز است و منتظر بذر و دانه و درو و آبیاری و حرکت است و ( شما را در آن زندگی بخشیدیم ).
پس خصلتهای مهم فراوانی یافت بارزترین آنها کیفیت خاک و زمین و چگونگی رویش گیاه است.
این دیدگاه روشن برای فقه زندگی پا بر جاست و بدون آنها زندگی بدون معنی و خالی از فقه و توأم با جهل و نادانی خواهد شد.دیدگاه ها :