فارسی | English
آخرین نوشته ها
بی گمان کسانیکه ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند باغهای فردوس جایگاه پذیرایی آنان است
۳۰ تیر ۱۴۰۳

 

نیکوکاران محترم می توانند کمک های نقدی خود را به حساب زیر واریز فرمایند:

شماره حساب برای کمک
۰۱۰۵۳۴۴۳۱۰۰۰۲