فارسی | English
آخرین نوشته ها
بی گمان کسانیکه ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند باغهای فردوس جایگاه پذیرایی آنان است
۳۰ تیر ۱۴۰۳

اسامی هیات مدیره
حاج سید رضا نیری:  رییس هیات مدیره

حاج علی سلیمانی:       نایب رئیس هیات مدیره

حاج ابراهیم عسگریان:     خزانه دار

دکتر محمدرضا مسجدی:  مدیر عامل

حاج حسین سلیمانی:       بازرس