فارسی | English
آخرین نوشته ها
بی گمان کسانیکه ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند باغهای فردوس جایگاه پذیرایی آنان است
۳۰ تیر ۱۴۰۳

اسامی هیات امناء
حاج سید رضا نیری
دکتر محمدرضا مسجدی
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی مرسلی
حاج ابراهیم عسگریان
حاج حسین سلیمانی
حاج علی سلیمانی
حاج مهدی حریری
حاج عزیزالله علاالدینی
حاج عباس شاکری