فارسی | English
آخرین نوشته ها
بی گمان کسانیکه ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند باغهای فردوس جایگاه پذیرایی آنان است
۳۰ تیر ۱۴۰۳

اهداف و وظایف بنیاد فردوس

۱- زمینه و بسترسازی برای توسعه و اشاعه فرهنگ نیکوکاری- خیرخواهی – مشارکت – تعاون – رحمت و مودت نوع دوستی – یاری رسانی – مددکاری و تربیت نیروی انسانی درجوامع مورد نیاز .
۲- آگاه سازی و آماده سازی افکارعمومی درسطح محلی . ملی.منطقه ای و بین المللی در زمینه های فوق الذکر و ساماندهی مشارکت همه جانبه درخصوص سالم سازی زندگی خانوادگی- محرومیت زدائی- توانمندسازی- تربیت و تقویت منابع انسانی و استحکام بخشی بنیان-پایداری و استمرار فعالیت های متنوع بنیاد.
۳-ترویج فرهنگی- علمی و عملی آموزه هاوروشهای مختلف در زمینه مددیاری و محرومیت زدائئ و ظرفیت سازی در ابعاد فرهنگی – علمی– مالی– اقتصادی- اخلاقی و….. و بارور نمودن استعدادهای بالقوه در همه سطوح و در همه جوامع. ۴-اعتلای فرهنگ مشارکت و امدادگری و تعاون و ترویج فرهنگ کمک رسانی و یاری رسانی و خدمات دهی جوامع انسانی بخصوص درچالش ها و حوادث مختلف.
۵-انجام امورتحقیقاتی-آموزشی-ترویجی-خدماتی و…. برای تقویت مبانی نظری و عملی رادکار و مددیاری و…. و ارائه الگوهای عملی بمنظور تحقق عینی اهداف بنیاد.
۶-زمینه سازی و حمایت ازبرنامه های همسو در سطح محلی-ملی-منطقه ای و بین المللی در همه جوامع جهت تحقق اهداف بنیاد و همکاری و مشارکت بامسئولان-کارشناسان داخلی و خارجی بخصوص جهت بهره گیری از تجربیات- دانائی- امکانات و اعتبارات درهمه زمینه های فعالیتی بنیاد.
۷-حضور فعال وعضویت در تشکیلات- نهادها- سازمانهای بین المللی مرتبط با موضوعات فعالیتی بنیاد و ایجاد ارتباط و همکاری با انجمنها- تشکل ها- سازمانها – نهادهای دولتی و غیر دولتی- داخلی و خارجی- محلی – ملی- منطقه ای و بین المللی. ۸-ارائه برنامه ها- طرح ها و الگوهای متنوع به نهادهای ذیربط دولتی وغیر دولتی- داخلی و خارجی و مشارکت و همکاری با آنها جهت تحقق اهداف بنیاد.
۹- انجام و مشارکت درامورپشتیبانی واجرایی برای تحقق اهداف و وظایف و فعالیت های بنیاد ازطریق طرح ریزی و ایجاد تشکل های حقوقی غیردولتی- انتفائی و غیرانتفائی- محلی- ملی- منطقه ای- بین المللی با بهره گیری ازمدیریت های شبکه ای و فن آوری اطلاعات و ارتباطات.
۱۰-کمک و حمایت و تشویق و تربیت نیروی انسانی وکمک و حمایت و تشویق درطراحی و اجرای برنامه ها- طرح ها و الگوهای عملیاتی-آموزشی- تحقیقاتی- خدماتی- فرهنگی- حمایتی و….در راستای اهداف بنیاد.
۱۱-برگزاری- مشارکت و حضور درنشست ها- همایش ها- کارگاهها- برنامه های متنوع رسانه ای و اطلاعاتی-اطلاع رسانی و ارتباطات مجازی- ترویجی- محلی- ملی- منطقه ای و بین المللی درچارچوب اهداف بنیاد.
۱۲-انجام سایراموری که برای تحقق اهداف و موضوعات فعالیت بنیاد ضروری می باشد.

 

مجموعه آرمانها بنیاد

آرمان های شرعی

 1. کسب رضایت پروردگار متعال
 2. احیاء سنت های حسنه اسلامی ( وقف ،هبه ، حبس و …)
 3. عمل به سیره نبوی و ائمه معصومین علیهم السلام
 4. ترویج فرهنگ انفاق ، احسان و ایثار

آرمانهای ملی و امنیتی

 1. بستر سازی و کمک در جهت مبارزه با فقر و محرومیت در جامعه
 2. کمک در حفظ عزت نفس و کرامت انسانی نیازمند
 3. تثبیت باورهای ملی همسو درجامعه با باورهای استراتژیک نظام ( مشارکت عمومی )
 4. کاهش درد و آلام محرومین
 5. فرهنگ سازی درباره علل محرومیت و کنترل آن از طریق همیاری و محو نمودن این عمل
 6. تبدیل تهدیدهای ناشی از فقر در سایه همدلی و همبستگی و همیاری به فرصت
 7. برقراری ارتباط ترجیحا عاطفی اقشار برخوردار و نیازمند جامعه و کمک به ایجاد توازن اجتماعی ،فرهنگی ، امنیتی و اخلاقی ( همبستگی ملی )

آرمانهای سازمانی

 1. تقویت اعتماد عمومی و زمینه های ارتباط مفید و موثر بین اقشار برخوردار جامعه با بنیاد
 2. ارتقاء جایگاه بنیاد در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی و رقابت موثر و سازنده با بکارگیری مدل های مختلف مشارکت های مردمی در جهت محو فقر و محرومیت
 3. تقویت و توسعه سهم مردم و خیرین در فرآیند منابع مالی بنیاد