فارسی | English
آخرین نوشته ها
بی گمان کسانیکه ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند باغهای فردوس جایگاه پذیرایی آنان است
۳۰ تیر ۱۴۰۳

بنیاد نیکوکاری فردوس
بنیاد نیکوکاری فردوس در سال ۲۰۰۸ جهت ایجاد نهضت جدیدی در نحوه مدیریت و ارتباطات بین نهادها ی خیریه در ایران تأسیس شد
در راستای اساسنامه این بنیاد ائتلاف بین نهادهای خیریه در حال شکل گرفتن است که آرمان ترویج ونهادینه سازی رو کردهای بهینه تعاون و خدمت در خصوص فقر زدایی را دنبال می کند .
اهداف بنیاد :
– تبلیغ جهت کاهش محرومیت و توسعه انسانی در سطح جهان
– حمایت از رفع نیازهای اولیه و آسیب در گروهها ی محروم و مناطق محروم
– ایجاد ائتلاف و ارتباطات بین نهادها ی خیریه جهت اثر بخشی بیشتر و پایداری در تخصیص و توزیع منابع
– کار شناسی فنی در خصوص نیازهای محرومین ، امکانات و منابع ، برنامه ها و طرحها و همچنین مشارکت و همکاری
– حمایت از برنامه های ملی و بین المللی فقر زدایی
– ظرفیت سازی و توانمندسازی اعضاء و نهادهای بنیاد
– حمایت از تحول و توسعه در بخش خیریه در ایران در جهت فعال شدن روی کردهای توسعه انسانی و روشهای نوین توسعه برای فقرزدایی
همکارهای فعلی (موسسات همیار):
– موسسه حمایت از سالمندان و معلولان (کهریزک) -موسسه حامی(ویژه حمایت از خانواده های آواره افغانی)-موسسه فرهنگی پارسا
– مؤسسه عترت فاطمی (ویژه حمایت از سادات ایتام و خانواده های بی سرپرست سادات)
– موسسه توسعه بهداشت و سلامت یاسوج – بیمارستان رازی(متخصص بیماریهای پوستی)
-بیمارستان مسیح دانشوری( بیماریهای ریوی وسل-موسسه مبارزه با دخانیات+موسسه پیوند اعضاء)
– موسسه خیریه کرامت(فرهنگی- اشتغالزائی-بهداشتی) – موسسه رویان (پژوهشی در امور سلولهای بنیادی )
زمینه های فعالیت و اجرای طرح ها :
– پروژه های اعضاء و تشکیلات وابسته
– طرحهای توسعه منطقه ای جهت فقر زدایی درمناطق محروم ایران
– طرحهای اشتغال زایی شهری در حاشیه نشینی و اسکانهای غیر رسمی
– مراکز سلامت در محله های محروم
– طرحهای آموزش و پرورش و حمایت از دانش آموزان
– حمایت از ایتام
– حمایت از خانواده های زندانیان
– حمایت از بازنشستگان و ناتوانان
– حمایت های مالی و طرحهای اعتبارات خرد
خواهشمند است در جهت همکاری فکری – حمایت معنوی و مشارکت در هر نوع کمک و ارتباط –با آدرس ذیل مکاتبه داشته باشید.
یوسف آباد –خ یازدهم- خ فراهانی پور نبش هفتم پلاک ۴ طبقه اول
۰۲۱۸۸۱۰۱۴۹۸